Zdeněk Urban

*1927

Zdeněk Urban (*1927), Vyšehoří. Narodil se do zemědělské rodiny. Absolvoval obecnou a měšťanskou školu v Rovensku. V roce 1948 převzal po otci rodinný statek o výměře 10 hektarů. Navzdory probíhající kolektivizaci vesnice se mu dařilo soukromě hospodařit až do roku 1957, kdy pod nátlakem vstoupil do JZD a záhy byl zvolen jeho předsedou. Po dvou letech funkci složil a z družstva vystoupil. Na podzim 1960 byl s dalšími čtyřmi sedláky zatčen a ve zmanipulovaném procesu odsouzen ke čtyřem rokům vězení,  ztrátě veškerého majetku a občanských práv. Trest si odpykal v uranových dolech Příbram – Bytíz. V květnu 1962 byl propuštěn na všeobecnou amnestii. Po propuštění se stal znovu členem místního JZD, kde později působil ve funkci agronoma.