Zdena Pospíšilová

*1923

Olomouc. Vyrůstala v rodině legionáře, Bedřicha Šmyda (1896). Část dětství prožila v Brně, Žilině a v Moravské Ostravě, kde její otec jako zaměstnanec České národní banky působil jako bankovní úředník. V roce 1939 se rodina přestěhovala do Olomouce, kam byl její otec povolán v rámci rotace úředníků ČNB, otec tam působil jako zástupce ředitele. Rodina bydlela v zaměstnaneckém bytě v budově banky v centru Olomouce. V roce 1941 byl Bedřich Šmyd nacistickou správou propuštěn a předčasně penzionován. Rodina se přestěhovala do Žeravic u Znojma, odkud otec pocházel, a tam přečkala zbytek války. Zdena zůstala sama v Olomouci ubytována jednoho z otcových spolupracovníků, aby dostudovala dívčí gymnázium. V průběhu studia se sblížila s Leopoldem Pospíšilem, za něhož se v únoru 1944 provdala. V březnu 1948 v atmosféře bezprostředního ohrožení ze strany komunistické Státní bezpečnosti manželé opustili republiku, a po roce v německých uprchlických zařízeních se usadili ve Spojených státech, kde paní Zdena vystudovala obor kunsthistorie na Yale University a věnovala se výuce výtvarného umění.