Zbyněk Bezděk

*1918

Zbyněk Bezděk (*1918). Rodina hospodařila na 50 hektarech polností a lesů. Pan Bezděk vystudoval vyšší hospodářskou školu v Olomouci. V roce 1943 se stal rukojmím německé moci proti diverzním hospodářským akcím, jež se přihodily v okolí obce. Strávil tak několik měsíců na gestapu v Olomouci a ve věznici v Breslau. Po Únoru 1948, v době zakládání zemědělských družstev, byl v rámci stupňovaného nátlaku na jeho rodinu v červnu 1954 povolán na mimořádné vojenské cvičení VTNP do Dolních Životic. Staří rodiče mezitím podlehli nátlaku místních funkcionářů KSČ a do JZD s rozsáhlým hospodářstvím vstoupili. Do družstva vstoupil po návratu z cvičení i Zbyněk a pracoval tam nejdříve jako traktorista, později mechanizátor a agronom. Na sklonku 50. let se mu podařilo dostat se na dálková studia VŠ zemědělské v Brně. V roce 1962 byl na základě udání místních obyvatel obviněn ze spolčování a nepřátelského postoje vůči socialistickému zřízení. Byl odsouzen k desetiměsíčnímu trestu, který vykonal v Ostravě a Karviné. Po propuštění byl nucen nastoupit znovu do JZD mezi své udavače. Po roce 1990 začal znovu hospodařit na rodinném statku v Rovensku. Jeho bratr Vladimír (*1909), který žil od 30.let v USA, kde působil jako filolog, se v řadách amerického námořnictva zapojil do bojů 2. světové války.