Vlastimir Maier

*1932

Postřelmov. Jeho otec Leonard (1899) byl samostatný obchodní cestující, obchodoval se sklem z nedalekých skláren na Šumpersku. V národnostně smíšeném prostředí si pamatuje konec II. světové války a poválečné účtování revolučních gard s obyvateli německé národnosti. S nástupem komunismu citlivě vnímal nespravedlivou likvidaci živnostníků a zemědělců ve svém okolí. V roce 1950 začali s kamarádem rozšiřovat protikomunistické letáky, provádět sabotážní a zastrašovací akce namířené proti místním komunistům. V dubnu 1951 byl zatčen a později odsouzen k 15 letům vězení. Polovinu trestu odpykal v pracovních lágrech na Jáchymovsku, (tábory Prokop, Barbora, XII, Vykmanov II, Nikolaj, pracoval i na obávané Věži smrti). V roce 1955 byl transportován do věznice Leopoldov, kde pracoval na soustruhu v nástrojárně. Paradoxně, odbornost získaná ve vězení mu napomohla k civilnímu pracovnímu zařazení, kdy pracoval jako soustružník v MEZu Postřelmov a patřil k nejlepším pracovníkům závodu. Od 90. let je předsedou Konfederace politických vězňů v Šumperku.