Vladimír Schovánek

*1923

Vladimír Schovánek (*1923), Libina. Narodil se v obci Podlísky na Volyni. Rodina Schovánkova měla hospodářství o rozloze 19 hektarů. Vladimír navštěvoval obecnou školu v Podlískách a v Rovně, kde začal v roce 1941 studovat ukrajinské gymnázium s výukou v německém jazyce. V prosinci 1942 byla škola Němci zavřena. Následujícího roku byl Vladimír Schovánek jako ročník 1923 povolán na nucené práce do Německa. Na základě intervence rodičů se deportaci na nucené práce vyhnul a pracoval v zemědělství. Po osvobození Volyně v březnu 1944 narukoval jako dobrovolník do 1. československého armádního sboru. Po výcviku na Volyni a Besarábii se stal velitelem tanku T-70 a byl přidělen do štábní roty pro plnění zvláštních úkolů. Během bojů na Dukle byl u obce Zingranova těžce raněn a z dalších bojů až do konce 2. světové války vyřazen. Prodělal komplikovanou léčbu, v jejímž závěru mu byla přiznána 45 procentní invalidita. Po rekonvalescenci byl zařazen k posádce v Olomouci, poté krátce do Žatce. V roce 1946 byl v hodnosti desátníka demobilizován. Získal statek s polnostmi o rozloze 12 hektarů v obci Horní Libina a v roce 1947 zde začal hospodařit spolu s rodiči, kteří se vysídlili z Volyně. V rámci kolektivizace vesnice byl donucen roku 1950 vstoupit do JZD, kde pracoval nejprve jako skladník a později jako traktorista až do roku 1990, kdy odešel do důchodu. V současnosti žije v Libině.