Věra Janků

*1927

Postřelmov. Její dědeček František Benýšek (18.. ) byl řídícím učitelem v Postřelmově, otec František (1881) provozoval koloniál se smíšením zbožím v centru obce. Měla tři starší bratry, cvičila v Sokole, navštěvovala reálné gymnázium v Zábřehu, později rodinnou školu v Šumperku. Za nacistické okupace byl její bratr Zdeněk (1924) na jaře 1944 (v souvislosti s odhalením zábřežské skupiny ilegální protifašistické odbojové organizace „Národní sdružení Československých vlastenců") zatčen a až do února 1945 vězněn v terezínské Malé pevnosti, později ve Vratislavi
a v Drážďanech, kde přežil únorový nálet spojenců a po osvobození se vrátil domů. Věra se po dobu války starala o chod obchodu a vedla jej až do roku 1952, kdy jí již bylo znemožněno v další činnosti pokračovat a nezbylo jí, než rodinný obchod uzavřít a hledat zaměstnání. Nastoupila do oddělení evidence v MEZu Postřelmov a v tomto podniku pracovala až do odchodu do penze.