Vasil Derďuk

*1922

Vasil Derďuk (*1922), Šumperk. Po záboru zbytku Podkarpatské Rusi Maďarskem v březnu 1939 začali Maďaři verbovat Rusíny do maďarské armády. Začátkem roku 1940 se proto rozhodl utéci do SSSR. Krátce po překročení hranic byl však zatčen a za několik měsíců odsouzen za ilegální přechod hranic ke 3 letům nucených prací. Trest si odpykával v lágrech mezi Pečorou a Vorkutou, kde pracoval v uhelných dolech, na stavbě železniční trati či těžbě zlata. Život mu zachránila amnestie pro československé občany vyhlášená koncem roku 1941 sovětskou vládou. K čsl. jednotce do Buzuluku se však dostal až koncem roku 1942. Následně byl přidělen k dělostřelectvu, s nímž se zúčastnil všech bojů od Kyjeva až do Prahy. Po válce působil krátce u vojenské jednotky v Žatci a v Podbořanech. Pokusil se nastoupit i na libereckou policejní akademii, když však po něm vyžadovali vstup do KSČ, odešel v říjnu 1945 raději do civilu. Poté se přestěhoval do Šumperka a až do důchodu pracoval u Československých státních drah.