Vanda Taberyová

*1926

Prostějov. Vyrůstala na prostějovském náměstí Edmunda Husserla v rodinném činžovním domě a fotoateliéru. Její otec Václav Ševčík (1900) po návratu z I. světové války vystudoval fotografii v pražském fotoateliéru Langhans. Seznámil se tam se svojí budoucí ženou Marií Rozmanovou (1903) původem z obce Pěnčičky u Prostějova, která se rovněž věnovala studiu fotografie. V roce 1927 se mladá rodina usadila v Prostějově a zahájila vlastní fotografickou živnost v pronajatých prostorách. Po deseti letech si rodiče nechali postavit třípatrový dům s ateliérem na náměstí. Ateliér Ševčík byl v té době již velmi vyhledávaným a Václav Ševčík považován za nejlepšího prostějovského fotografa. Rodina patřila k místní honoraci a Václav Ševčík působil po několik let v radě města. Po převratu v roce 1948 byla jejich provozovna znárodněna a rodiče tam mohli již jen působit v roli zaměstnanců. Tak i Vanda, která se vyučila fotografkou, působila v zestátněném ateliéru a převzala tak rodinnou tradici. Po roce 1990 rodina dům s ateliérem zrestituovala, ale na prvorepublikovou věhlasnost již nebylo, jak navázat.