Stanislava Šprincová

*1924 - †2014

doc. JUDr. Stanislava Šprincová, roz. Kavanová (*1924), Olomouc. Její otec Antonín Kavan byl ruský legionář. Po 1. světové válce pracoval na olomoucké radnici jako tajemník investičního odboru. Byl aktivně činný v Československé obci legionářské a Československé straně sociálně demokratické. V roce 1940 byl zatčen kvůli tzv. Letákové akci a následně odsouzen na 1 rok do věznice Mírov. Po návratu z vězení působil na Uherskohradištsku. Stanislava musela v květnu 1943, měsíc před maturitou, nastoupit totální nasazení v Olomouci, později byla převedena do továrny leteckého průmyslu v Králíkách. V srpnu 1944 byl její otec uvězněn v Terezíně. Stanislava byla jako politicky nespolehlivá převedena do věznice pro mladistvé v Lanškrouně, později do věznice ve Vídni, odkud byla v březnu 1945 propuštěna. Konec války prožila s matkou a sestrou v Olomouci. Její otec se sice osvobození dočkal, ale koncem května 1945 v Terezíně zemřel na následky věznění a epidemie tyfu. Po skončení 2. světové války Stanislava vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1945 se podílela jako jednatelka Akčního výboru vysokoškolského studentstva na přípravných akcích, které vedly k obnovení olomoucké univerzity. Po ukončení vysokoškolských studií pracovala jako asistentka v Ústavu pro studium plánování Univerzity Palackého v Olomouci. Pozdější vědeckovýzkumné práce doc. Šprincové byly zaměřeny zvláště na geografii cestovního ruchu a rekreace.

AUDIOZÁZNAMY

Otcovo působení v ruských legiích

Olomouc za I. republiky

Češi a Němci v Olomouci za I. republiky

Židé v Olomouci za I. republiky

Druhé zatčení a věznění otce

Bombardování Vídně, propuštění z vězení a cesta domů