Stanislav Lekavý

*1930

Stanislav Lekavý (*1930), Zlaté Hory. Narodil se v Josefově u Hodonína. V roce 1948 ukončil dvouletou obchodní školu v Hodoníně. V září 1948 byl zatčen a v procesu Bernátek a spol. odsouzen Krajským soudem v Uherském Hradišti na dva roky. Trest si odpykal ve věznici v Uherském Hradišti, v Plzni na Borech a na Jáchymovsku. Po propuštění byl povolán na 3 roky k PTP. Pracoval jako účetní u důlních závodů ve Zlatých Horách. V roce 1968 začal dálkově studovat Teologickou fakultu UP v Olomouci. Po jejím zrušení za normalizace ji tajně dokončil a v roce 1979 byl tajně vysvěcen. V období normalizace byl sledován StB a nabádán ke spolupráci. Po sametové revoluci byl slavnostně vysvěcen na kněze a určen duchovním správcem Poutního kostela Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor.