Rudolf Parobek

*1926

Rudolf Parobek (*1926), Němčice nad Hanou. Pochází z české rodiny, která se na konci 19. století usadila v chorvatském městě Jakšič. V průběhu 2. světové války se doslechl o náboru do partyzánských oddílů, které stále častěji operovaly ve zdejší oblasti. Brzy se přihlásil do I. československé brigády Jana Žižky z Trocnova, která se zformovala v říjnu 1943 ve východním Chorvatsku především z etnických Čechů a Slováků. Jejím hlavním úkolem bylo bojovat proti chorvatským fašistickým oddílům Ustašovců a německým jednotkám. Zúčastnil se řady partyzánských akcí, při nichž byl několikrát zraněn. Demobilizován byl až v únoru 1946, poté co byly rozprášeny poslední ustašovské oddíly. V říjnu 1946 se rozhodl odejít za svou sestrou do Československa, kde se usadil natrvalo. Nejdříve pracoval v Optimitu v Odrách a Jakubčovicích, v roce 1956 se přestěhoval do Němčic nad Hanou.

AUDIOZÁZNAMY

Jak se dostal k partyzánům

Zranění a partyzánský život

Zabezpečení partyzánské brigády, pomoc lidí z vesnic

Výzbroj, zařazení u minometu

Zážitky z boje, zabavení proviantu nepřítele_ok