Miroslav Hampl

*1932

Miroslav Hampl (*1932), Šumperk. Vyrůstal v Křelově u Olomouce. Vyučil se obuvníkem v Baťově škole práce ve Zlíně. Po studiích nastoupil na roční brigádu do Jáchymovských dolů jako kolektor. Při práci navázal blízké styky s politickými vězni, jimž se snažil všemožně pomáhat. Nakonec pomohl k útěku vězni Bohuslavu Pánkovi. Ještě předtím, než mohl pomoci s útěkem dalšímu vězni, byl v listopadu 1952 zatčen a v září 1953 odsouzen na tři roky za sdružování proti republice. Původní návrh zněl na velezradu a špionáž, při vynesení rozsudku však bylo přihlédnuto k dělnickému původu pana Hampla. Trest si odpykával v táboře Ležnice v Horním Slavkově. Koncem září 1954 byl podmínečně propuštěn na amnestii. Po propuštění nastoupil do Okresního stavebního podniku Šumperk, kde zůstal až do důchodu. Je aktivním členem Konfederace politických vězňů v Šumperku.