Miloš Brom

*1931 - †2015

Miloš Brom (*1931), Olomouc. Vyrůstal v Českých Budějovicích. Otec byl členem Československé strany národně socialistické, pracoval v dělnických profesích, matka v domácnosti. Po 2. světové válce se Miloš Brom zapojil do činnosti obnoveného 10. oddílu Junáka, který po krčmaňské balíčkové aféře, smrti Jana Masaryka a s počínající kolektivizací začal vyvíjet odbojovou činnost. Účastnil se tisku protirežimních letáků a časopisu „Za pravdu". Počátkem září 1949 byla skupina pozatýkána a v prosinci u Státního soudu v Praze byl odsouzen na 3 roky těžkého žaláře. Celý trest si odpykal v různých uhelných dolech na Kladensku. Po propuštění si odsloužil 27 měsíců u PTP na Bruntálsku a Olomoucku. Na Moravě se seznámil s budoucí manželkou, oženil se a zůstal v Olomouci. Nejdříve byl zaměstnán ve stavebnictví, později pracoval v různých funkcích v Solných mlýnech v Holici u Olomouce.