Marie Nováková

*1939

Marie Nováková (1939), roz. Knajblová Olomouc. Její praděd Josef Svozil (1847-1931) byl v letech 1884 – 1910 zemským, později říšským poslancem, zakladatelem litovelského pivovaru, také vydavatelem novin Selská stráž. Její otec (Jakub Knajbl 1905) byl zemským soudcem v Olomouci, maminka Marie Rašková (1917) pomáhala rodičům v rodinném zájezdním hostinci U Rašků v Litovli. Po otcově předčasné smrti v roce 1941 se matka provdala za obchodníka Františka Pavlíka (1916) z Bludova, jehož rodina byla zapojena do protinacistického odboje. Strýc Zdeněk Pavlík zemřel v roce 1944 na následky výslechů a věznění v Terezíně. Rodiče si v květnu 1945 pronajali od Českých drah komplex restauračních zařízení na nádraží v Šumperku a nákladně investovali do poničeného zařízení. V roce 1949 jim byla restaurace zabavena pod národní správu. Rodině byla ponechána do roku 1951, aby alespoň mohli zaplatit půjčky na investice do vybavení, poté museli zařízení opustit. Rodiče jako provozní následně vystřídali nádražní restaurace v Přerově, Olomouci, v Hradci Králové a další restaurační zařízení. Marie nastoupila do učiliště, později na oděvní průmyslovku v Prostějově, obor oděvní technik. Učila na zvláštní učňovské dívčí škole v Tršicích, dlouhá léta vedla kurzy lyžování při TJ Lokomotiva Olomouc, či kurzy šití při PKO v Olomouci. Paní Nováková je stále aktivně činná.