Leopold Färber

*1928 - †2015

Leopold Färber (1928), Konice. Vyrůstal v Boskovicích. Smíšené manželství jeho rodičů (otec Žid, matka katolička) zachránilo rodinu od transportů do koncentračního tábora. Již za války se Hurvínek, jak zněla jeho skautská přezdívka, zapojil do protinacistického odboje – sloužil jako spojka mezi odbojovými skupinami na Boskovicku. Po Únoru 1948 pak ve své odbojové činnosti, tentokrát protikomunistické, pokračoval. Začátkem května 1950 byl poté, co nejmladší členové ilegálního skautského oddílu neuváženě roznášeli na Jesenicku letáky s protikomunistickým obsahem, zatčen a v následném procesu odsouzen k 16 letům odnětí svobody. Vězněn byl ve věznici na Borech, v jáchymovských pracovních lágrech a nakonec i v Leopoldově. Na svobodu byl podmínečně propuštěn v roce 1957. Po návratu z vězení pracoval dlouhá léta na stavbě silnic, nakonec se uchytil jako aranžér výloh obchodů.

 

AUDIOZÁZNAMY

Co zachránilo rodinu Färberů před transportem do koncentračního tábora

Deportace Židů z Boskovic

Zánik židovské komunity v Boskovicích

O zapojení do odbojové činnosti za II. světové války

Plány na vyhození policejní stanice v Jeseníku

Důvody k zatčení v roce 1949

Vánoce ve věznici na Borech