Larissa Šimeková

*1920

Larissa Šimeková (*1920), Prostějov. Narodila se v Krasnojarsku v rodině rakousko-uherského důstojníka Oskara Grünwalda, který během 1. světové války padl do ruského zajetí. Po návratu do Československa provozovala rodina Grünwaldových textilní továrnu v Prostějově. V listopadu 1941 se provdala za židovského lékaře Schicka. Společně s otcem a manželem byla v červnu 1942 deportována do Terezína. Na podzim roku 1944 odtud otec i manžel pokračovali dále do Osvětimi, kde otec brzy zahynul. Larissa Šimeková se dočkala osvobození v Terezíně, její muž v koncentračním táboře Dachau. V roce 1951 se přestěhovali za prací do Popradu. Po smrti manžela se po 40 letech vrátila natrvalo do rodného Prostějova.

AUDIOZÁZNAMY

O své židovské identitě

Nábožensky vlažná rodina

Občasné projevy antisemitismu ještě před okupací

Továrníci v Prostějově a jejich vzájemné vztahy

Příchod Němců do Prostějova a protižidovská opatření

Odjezd transportu AAg do Terezína

Osvobození Terezína