Králová Jarmila

*1934

Bouzov. Vyrůstala v nemajetných poměrech v obci Javoříčko u Bouzova. Její otec Josef Vlček (1899) pracoval jako námezdní dělník v lese, na stavbách a přes zimu např. v cukrovaru v Litovli. Maminka Štěpánka (1907) pracovala v domácnosti a u místních sedláků. Matka s dětmi se příležitostně živily sběrem a prodejem lesních plodů. Jarmila navštěvovala místní základní školu. Na sklonku války musela nemajetná rodina čelit vyjídání a teroru partyzánské skupiny Jermak – Fursenko. Dne 5. května se otec vydal časně ráno za prací do lesa, ale bohužel neušel masové vraždy místních mužů, která doprovázela vypálení Javoříčka. Byl později nalezen
v lese zastřelený. Rodina se po tragedii až do roku 1949 uchýlila k příbuzným do nedalekého Veselíčka, než byla obec na státní náklady nově vystavěna. Paní Králová byla později zaměstnaná jako dělnice mj v Oděvní tvorbě
v Olomouci a v Tesle Střemeníčko.