Karel Vysloužil

*1927

Karel Vysloužil (*1927), Vsetín. Pochází z rolnické rodiny hospodařící v Čelčicích u Prostějova. V roce 1945 se stal majitelem rodinného statku. O tři roky později však hospodaření zanechal a přestěhoval se z Hané za svojí nastávající manželkou do Vsetína. V roce 1949 byl krátce po nástupu na vojenskou službu zatčen. Podle bezpečnostních orgánů se měl na jaře 1948 podílet na „diverzantské“ akci - skupina mladíků sympatizujících s Čs. stranou lidovou tajně distribuovala letáky vyzývající k odporu proti sílící komunistické moci a k obraně demokratických hodnot. V procesu se skupinou Famo-o byl jako údajný vedoucí celé skupiny odsouzen k 24 letům vězení. Během trestu prošel lágry na Jáchymovsku a Příbramsku. Po podmínečném propuštění v roce 1958 se živil pouze manualními pracemi. Po roce 1989 se angažoval v komunální politice a na jedno volební období se stal členem zastupitelstva města Vsetína. Dodnes se stále aktivně věnuje literární činnosti.