Karel Mornstein-Zierotin

*1939

Karel Mornstein-Zierotin (1939), Bludov. Narodil se v Brně. Jeho otec Karel Mornstein pocházel ze starého německého rytířského rodu, matka Helena byla dcerou posledního hraběte Zierotina, Karla Emanuela ze Žerotína, svobodného pána z Lilgenau. Dětství Karel prožil v Brně, a na rodinném sídle v Bludově. Během okupace jeho otec pomohl řadě lidí, když jako úředník zemského úřadu v Brně ničil různá přicházející udání. Brzy po konfiskaci bludovského majetku v roce 1946 umírá Karlova babička Zdenka, rozená Podstatzká, matčiny sestry se ocitají v Rakousku. V 50. letech byla rodina vystěhována z bytu v Brně a prožívala velké napětí vzhledem k vykonstruovaným procesům a věznění, které se nevyhnuly ani příbuzenstvu – s cílem zabavit jeho majetek byl Theodor Podstatzký z Litenčic, působící za války v odboji, bez soudu vězněn na Mírově. Šlechtický původ Karlovi znemožnil studium na filozofické fakultě v Brně. Nakonec se mu podařilo vystudovat fakultu stavební. Ve stavebnictví působil mimo jiné v Košicích, kde v roce 1968 zažil usmrcení několika lidí střelbou ruských tankistů. V 90. letech se mu podařilo zrestituovat rodinný zámek v Bludově, kde dnes se svojí rodinou žije. Ve svém jméně Mornstein-Zierotin, jehož oficiálního užívání docílil, si splnil své přání spojit oba historické rody.