Karel Kadlec

*1916 - †2010

Plk. Karel Kadlec (*1916 - †2010), Šumperk. Před válkou studoval na Vojenském leteckém učilišti v Prostějově a poté nastoupil jako letecký technik ve Vojenském technickém a leteckém ústavě v Letňanech. Po vytvoření Protektorátu Čechy a Morava uprchl do Polska, po jehož napadení v září 1939 byl společně s dalšími letci evakuován do Francie. Zde vstoupil do cizinecké legie a jistou dobu sloužil v Alžírsku. Po návratu do Evropy znovu pracoval jako letecký technik ve Francii a Belgii. V době, kdy německá vojska obsazovala francouzské území, odplul s československými vojáky do Anglie. U 311. bombardovací perutě sloužil v dalším průběhu války jako letecký technik. V posledních týdnech války byl převelen k letecké přepravě do Londýna jako palubní technik. V září 1945 se vrátil do Prahy a nějaký čas působil u letecké dopravy v Ruzyni. V roce 1946 odešel do civilu. Usadil se v Šumperku, kde se živil jako autoopravář či hostinský.

AUDIOZÁZNAMY

15. březen a předávání čs. letadel německé Luftwaffe

Ilegální přechod do Polska

Služba v cizinecké legii

Útěk z obsazované Francie do Anglie

Formování 311. čs. bombardovací perutě a poměry ve službě

Vzpoura několika vojáků proti prezidentu Benešovi