Josef Vlček

*1920 - †2015

Josef Vlček (*1920), Olomouc. Za okupace tajně studoval teologii. Od roku 1945 působil jako tajemník spolku Matice cyrilometodějské a od roku 1946 jako generální tajemník církevních škol v ČSR. Po Únoru 1948 bojoval za udržení rozvinutého poválečného církevního školství, šířil církevní literaturu a vyvíjel další protirežimní aktivity. V roce 1950 byl zatčen a v procesu Valena a spol. odsouzen za velezradu a špionáž na 21 let odnětí svobody. Svůj trest si odpykal ve věznicích v Ruzyni a Leopoldově a v pracovních lágrech na Jáchymovsku. Na svobodu byl propuštěn na amnestii v květnu 1960. Nadále mu bylo povoleno zastávat pouze dělnické profese. Počátkem 80. let byl znovu odsouzen na 20 měsíců za ilegální tisk katolického samizdatu. Tentokrát si odseděl 10 měsíců na Borech. Po roce 1990 se stal předsedou spolku Matice cyrilometodějské. Obdržel celou řadu vyznamenání a cen – např. medaili Za zásluhy udílenou papežem Benediktem XVI., Cenu města Olomouce v oblasti publicistiky a žurnalistiky za rok 2004 a v říjnu 2010 od prezidenta republiky Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

AUDIOZÁZNAMY

O činnosti Matice cyrilometodějské a o jmenování do funkce generálního tajemníka církevních škol

Narušování komunistických schůzí

První zatčení a hrozba trestu smrti

O ruzyňské věznici a návštěvě ministra vnitra Baráka

Těžké životní podmínky v leopoldovské věznici

Vydávání samizdatu, okolnosti druhého zatčení a odsouzení