Josef Hroch

*1920 - †2015

Josef Hroch (*1920-†2015), Cotkytle-Janoušov u Zábřeha. Během nacistické okupace se zapojil do protinacistického odboje na Zábřežsku a Šumpersku – shromažďoval zbraně, ukrýval partyzány a uprchlé ruské zajatce. Na jaře roku 1944 byl zatčen a přes dva měsíce držen ve věznici šumperského gestapa. Avšak ani to jej neodradilo od další odbojové činnosti. V roce 1960 byl po dlouhodobém nátlaku donucen vstoupit do JZD. Od 90. let až  do své smrti znovu soukromě hospodařil na samotě nad obcí Janoušov.

AUDIOZÁZNAMY

Jak Němcům narůstal hřebínek

Jak na něho přišlo gestapo a zatčení

V rukou gestapa

V šumperské věznici

Jednotky německého dělostřelectva v Janoušově