Jiřina Petřková

*1914 - †2012

Jiřina Petřková (*1914 - 2012), Praha. Pocházela z početné pravoslavné rodiny Petřků žijící v Pavlovičkách u Olomouce. Po studiích na olomoucké reálce se stala na přání rodičů učitelkou. Během 2. světové války se její bratr, pravoslavný kněz Vladimír Petřek, zapojil do odbojové činnosti. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942 ukryl společně s dalšími představiteli pravoslavné církve parašutisty v kryptě Chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze na Novém Městě. Za tuto pomoc byl v září 1942 nacisty popraven. Téměř všichni členové jeho rodiny byli zatčeni a v dalším průběhu války vězněni v nacistických věznicích a koncentračních táborech Osvětim a Ravensbrück. Konce války se dočkalo jen pět z deseti členů rodiny: čtyři sestry a bratr Emil. Kromě Emila se nikdo do rodné Olomouce nevrátil. Jiřina Petřková se po válce usadila v Praze a věnovala se svému učitelskému povolání.

AUDIOZÁZNAMY

O svém mládí ve 20. letech

Euforie československého národa nad samostatností

O vztahu k židovským obyvatelům a antisemitismu

O radikalizaci německých žáků

První léta protektorátu

O účasti bratra při atentátu na R. Heydricha a soudržnosti rodiny

O Osvětimi