Jiří Louda

*1920 - †2015

Plk. Jiří Louda (*1920-†2015), Olomouc. Po maturitě vstoupil do československé armády. Z ní byl ovšem po 15. březnu 1939 propuštěn a v červenci 1939 odešel ilegálně přes Těšínsko do Polska. Odsud se po napadení Polska dostal posledním transportem do Francie. Několik měsíců sloužil v cizinecké legii v Alžírsku, po pádu Francie odplul s dalšími československými vojáky do Velké Británie, kde absolvoval důstojnickou školu. Následně se přihlásil k výsadkářům. Během výcviku však utrpěl zranění nohy a v roce 1942 byl převelen ke spojovací službě u II. odboru (exilového) Ministerstva národní obrany v Londýně. Do vlasti se vrátil v červnu 1945, poté působil až do července 1948 u dělostřeleckého pluku. V červenci 1948 byl však z politických důvodů propuštěn z armády a v dubnu 1949 dokonce zatčen. Společně s dalšími zadrženými důstojníky byl bez rozsudku uvězněn na Mírově, kde strávil téměř 13 měsíců. Po návratu z vězení pracoval u lesního úřadu, od roku 1953 až do odchodu do penze v olomoucké Státní vědecké knihovně. Jiří Louda je znám i jako významný český heraldik, mj. navrhovatel československého federálního i českého státního znaku.

AUDIOZÁZNAMY

O vstupu do armády a rozhodnutí uprchnout z protektorátu

Služba v cizinecké legii

Výcvik u speciální parašutistické jednotky v Anglii

Vánoce v přítomnosti prezidenta Edvarda Beneše a Jana Masaryka

Cesta do tábora nucených prací na Mírově