Jaroslav Krátký

*1922

Jaroslav Krátký (*1922), Ivaň. Vyrůstal v zemědělské rodině, jeho rodiče hospodařili na 20 hektarech orné půdy. Od útlého mládí se zúčastňoval sokolských aktivit v obci. Po únorovém převratu v roce 1948 se zapojil do činnosti protistátní skupiny katolické mládeže na Kojetínsku, Byl zatčen v květnu 1950 a Státní soud v Olomouci jej 11. června 1950 v procesu se skupinou Famo–o odsoudil na 4 roky, zabavení poloviny majetku a k pokutě 10 000 Kč.Vězení strávil ve věznici Plzeň Bory a v uranových dolech na táborech Vojna, Eliáš a Svatopluk. Po propuštění pracoval jako řadový dělník v JZD. V padesátých letech byli rovněž zavřeni jako kulaci jeho švagr a strýc.