Jan Přidal

*1921 - †2015

Jan Přidal (*1921 - †2015), Vřesovice. Od útlého mládí byl aktivní v Sokole. Za německé okupace se spolu se svými třemi bratry zapojil do sokolské odbojové organizace Jindra. Po vyzrazení byl zatčen gestapem, vězněn v Brně a koncentračním táboře Flossenbürg. Po roce 1948 byl jedním z nejdéle soukromě hospodařících zemědělců na Prostějovsku, v roce 1960 však podlehl dlouhodobému nátlaku a vstoupil do JZD. Po roce 1990 působil jako předseda prostějovské Masarykovy společnosti a starosta Sokolské župy Prostějovské. V roce 2007 vydal knihu Konec selského stavu na Prostějovsku, o rok později Konec selského stavu na Olomoucku. Pracoval také na vydání publikace o sokolském odboji během 2. světové války na Moravě.

AUDIOZÁZNAMY

Bratři vzorem a dorostenci z Vřesovic v odboji

V sokolském odboji

Zatčení Josefa a Jana Přidalových

Popravy v Kounicových kolejích

Cesta do Flossenbürgu a příjezd do tábora