Jan Janků

*1921

Jan Janků (*1921), Hanušovice. V mládí chodil do skautského oddílu v Hanušovicích. Po záboru Sudet v roce 1939 byla rodina vysídlena do Vrbátek u Prostějova. Středoškolská studia dokončil na Obchodní akademii Prostějov. Počátkem roku 1941 byl povolán na nucené práce do Breslau, kde pracoval v rámci francouzského zajateckého tábora v továrně na výrobu granátů. V roce 1943 odsud musel utéci před zatčením gestapem zpět do Protektorátu. V roce 1945 utekl za dobrodružných okolností do Francie, kde se původně hlásil do Československé armády, stal se však řidičem UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), kde působil až do května 1946. Po návratu do republiky se mimo jiné znovu aktivně zapojil do skautského hnutí a stal se skautským vedoucím v Hanušovicích. Po Únoru 1948 se zapojil do protikomunistického odboje. V květnu 1949 byl zatčen v rámci zatýkání členů protikomunistické odbojové skupiny Světlana-Jeseník, která byla infiltrována agenty StB. Více než rok strávil v nechvalně proslulé vyšetřovací věznici v Uherském Hradišti. V roce 1950 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen původně na doživotí, na odvolání mu byl trest snížen na 20 let. Většinu trestu si odpykal ve věznici na Mírově, kde se po jisté době stal lékárníkem. Propuštěn byl před Vánoci roku 1957. V civilním životě pracoval jako zaměstnanec Českých drah. Po roce 1989 se aktivně zapojil do činnosti KPV Šumperk, účastní se řady přednášek a besed, vlastní také rozsáhlý archiv. V roce 2010 obdržel od prezidenta republiky Řád T. G. Masaryka II. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.