Irena Vlachová Šimonová

*1929

Irena Vlachová Šimonová (*1929), Amsterdam/Praha. Narodila se v Ivanovicích na Hané, dětství prožila ve Vyškově. V roce 1945 se po rozvodu rodičů přestěhovala s otcem do Prahy. Na sklonku roku 1948 se dostala k citlivým informacím StB a varovala několik lidí ohrožených zatčením. V březnu 1949, kdy byla po neúspěšném pokusu o přechod státní hranice zadržena, ji StB surově vyslýchala. V prosinci 1949 byla souzena v procesu Irena Vlachová a spol. s lidmi, které většinou vůbec neznala. Byla odsouzena za vlastizradu na 25 let. Po soudu byla deportována do pracovního lágru v Kutné Hoře. Po zdařilém útěku byla po čtrnácti dnech zadržena v NDR. Dostala další 3 roky a byla přesunuta do ženské věznice v Pardubicích. Na všeobecnou amnestii v roce 1960 byla propuštěna, poté mohla pracovat pouze v dělnických profesích. V roce 1968 spoluzakládala KAN a K 231 v Karlových Varech. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 emigrovala do Holandska, kde dodnes střídavě žije.