Helga Smékalová

*1930

Helga Smékalová, roz. Deutschová (1930), Olomouc. Vyrůstala společně s babičkou v domě nad hospodou U Muzea (tzv. Ponorka) na dnešní ulici 1. máje v Olomouci. Její rodiče byli (matka) českého a (otec) židovského původu. V létě 1942 byla babička zavražděna během transportu do Minsku u města Baranoviči. Dlouhodobě nemocný otec zemřel v nemocničním zařízení v Praze v dubnu 1945. Helga již od září 1940 nesměla jako míšenka pokračovat ve školní docházce a po útoku německých vrstevníků přestala vycházet na veřejnost a téměř až do konce války zůstala ukrytá v domácnosti. Jejím jediným světem se stal svět knih a vlastní představivosti. V únoru 1945 musela nastoupit do transportu do Terezína. Domů se vrátila po válce. V září 1948 se vdala za Jaroslava Smékala. Jejich dcera Radka po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 emigrovala do Austrálie. Helga Smékalová žije v Olomouci.