František Slouka

*1930

František Slouka (*1930), Blažov. Jeho otec byl zemědělec, který hospodařil na 15 hektarech polností, luk a pastvin. V období třicátých a čtyřicátých let vykonával funkci starosty Blažova a zároveň byl i předsedou Československé strany lidové v obci. František vychodil obecnou školu v Blažově a poté se vyučil krejčím u firmy Rolný v Prostějově. Válečné období prožil s rodinou v relativním klidu v rodné vsi která je vzdálená všem významnějším komunikacím. V polovině 50 let, kdy se připravovalal převzít rodinné hospodářství po svém otci byl následkem probíhající kolektivizace nucen vstoupit do vznikajícího JZD. V odlehlém Blažově proběhla kolektivizace po počátečních neúspěších poměrně klidně a František se po absolutoriu Zimní zemědělské školy v Chudobíně stal zootechnikem. V této funkci vydržel až do důchodu. Dnes je kronikářem ve své rodné obci.      

AUDIOZÁZNAMY

Život za I. republiky, úmrtí prezidenta Masaryka, elektrifikace

Spolkový život v Blažově

Konec II. světové války, partyzáni

Vypálení Javoříčka , Otmar Victora

Poměry po únoru 1948, kolektivizace, zakládání JZD