František Přeslička

*1933

František Přeslička (*1933), Přerov. Vyrůstal v rodině živnostníka, která provozovala v centru Přerova obchod se smíšeným zbožím. Po komunistickém puči v roce 1948, když jim byla živnost znárodněna, zemřel dědeček, zakladatel živnosti, na mozkovou mrtvici. Jako příslušník katolické mládeže byl František Přeslička v květnu 1950 zatčen. V následném monstr procesu s přerovskou katolickou mládeží – František Petrů a spol. – byl odsouzen na 8 let za velezradu. Coby mladistvému mu byl rozsudek snížen na 4 roky. Byl vězněn v Ústavu pro mladistvé delikventy v Zámrsku. Po propuštění v srpnu 1952 pracoval v těžkém průmyslu jako zámečník. Až v 60. letech se mohl uplatnit  ve svém původním zaměstnání obchodníka. Postupně se stal úspěšným vedoucím několika prodejen. Po revoluci v roce 1989 se jako člen Československé strany lidové stal místostarostou Přerova. V roce 1991 byl zvolen do funkce předsedy přerovské pobočky Konfederace politických vězňů, kterou zastává dodnes.