František Běhal

*1940

Běhal František (1940) Vojnice. Rod Běhalů přišel do Vojnic z Topolan v roce 1645 pod jménem Biegalik. František Běhal (1903) obdělával 23 hektarů půdy, používal pokrokové metody hospodaření a sdružoval se s několika pokrokovými sedláky z okolních vesnic. Z původně obhospodařovaných 23 hektarů polností s nástupem kolektivizace převedl 8 hektarů darem na stát, aby se vyhnul označení za kulaka a hrozbě zvýšeného teroru, či vystěhování. V dané oblasti pro prohlášení kulakem tvořilo hranici právě vlastnictví 15 ha. Problémům a následnému vstupu do družstva nezabránil, když od roku 1955 musel nejen odevzdat stroje, zařízení, polnosti, ale i uvolnit prostory svého statku pro potřeby ZD, sám do něj vstoupit a stát se traktoristou. Syn František absolvoval v roce 1958 hospodářskou zemědělskou školu v Olomouci a na radu otce se ucházel o zaměstnání daleko od domova, kde by s cejchem „kulackého synka" měl pravděpodobně těžkosti s uplatněním. Do roku 1970 vystřídal plemenářské stanice ve Valticích, Mušově, ve Střelicích u Litovle, v Zábřehu na Moravě, v Liberci. Doplňoval si průběžně vzdělání, a když přesídlil v roce 1970 do Olomouce, stal se hlavním kontrolorem a vedoucím odboru PaM v ČSAO. V roce 1990 požádal o navrácení rodinného majetku, vrátil se do Vojnic a začal hospodařit na vlastních a pronajatých 80 hektarech půdy. V roce 2001 musel slibně se rozvíjející hospodaření ze zdravotních důvodů zanechat.