Edith Kokojanová

*1921 - †2015

Edith Kokojanová, roz. Mayerová (*1921-†2015), Olomouc. Otec Eduard (*1881) byl židovského původu a pracoval jako vrchní inspektor na dráze v Prostějově. Matka Margareta (*1902), roz. Teglová, pocházela ze šternberské německé rodiny. Rodina, která se přestěhovala do Šternberku v roce 1933, musela po záboru Sudet město v lednu 1940 opustit a přestěhovala se do Olomouce. Otec, aby uchránil svoji rodinu od pozornosti nacistů, se jako Žid v roce 1941 odstěhoval do Hodolan. V dubnu 1942 byl však zatčen a odvlečen do Osvětimi. Tam o Vánocích téhož roku zahynul. Od roku 1942 až do konce války se Edithě a její sestře Ruth (*1923) jako židovským míšenkám dařilo, zejména díky perfektní němčině a určité vynalézavosti, unikat pozornosti gestapa. Výrazně k tomu přispěly také kontakty mezi nacisty z řad jejich vrstevníků ze Šternberka. Po válce se Edith vdala za svého spolužáka z olomouckého Slovanského gymnázia a pracovala jako sekretářka ředitele podniku MEZ.