Buxbaumová Věra

*1931

Nová Hradečná. Narodila se ve Šternberku. Její otec (Jakub Konečný, 1884) provozoval řeznictví na Olomoucké ulici ve Šternberku. Nedlouho po záboru Sudet Němci, v říjnu 1938 musela rodina chvatně v noci Šternberk opustit. Důvodem byla hrozba otcova zatčení. Rodina se uchýlila hned za protektorátní hranici do Bohuňovic, kde přečkala válku, aby se následně do Šternberka vrátila. Rodině bylo řeznictví v roce 1949 znárodněno a otec nedlouho poté zemřel. Věra po válce ukončila tamní měšťanskou školu a začala pracovat jako účetní v podniku Chronotechna Šternberk. V roce 1953 se provdala za Jindřicha Buxbauma, hodináře židovského původu, jenž prošel Terezínem a Osvětimí a přestěhovala se k němu do Nové Hradečné.