Bromová Dagmar

*1929

Olomouc. Vyrůstala v Přemyslovicích u Konice. Její otec Jaroslav Reimer (1901) byl učitelem na místní obecné i měšťanské škole, byl společensky angažovaný např. jako principál v místním ochotnickém divadle, v Sokole a po večerech dával kondice hraběcí rodině Bochnerů. Druhá světová válka vstoupila do života rodiny zatčením strýce Metoděje Fojtka, bratra maminky Jarmily (1907), který se v letech 1939/40 podílel jako strojvedoucí na útěku československých vojáků z protektorátu do zahraničí. V roce 1940 byl odsouzen za velezradu na sedm let vězení. Když v roce 1942 na útrapy věznění zemřel, stal se jeho pohřeb v Konici tichou manifestací odporu k nacismu. Na sklonku války se i otec zapojil do podpory partyzánských skupin působících na Konicku. Po válce rodina přesídlila do Štěpánova, kde se otec aktivně podílel v společenském životě a Dagmar vystudovala ekonomickou školu. Pracovala nejdříve v podniku ASO, později byla zaměstnána v závodě Ferona jako provozní vedoucí.