Antonín Kupka

*1939

Kroměříž. Vyrůstal na rodinném hospodářství v Přílukách u Zlína, od útlého dětství ministroval v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, kde později také vystudoval gymnázium. Po maturitě mu nebylo umožněno studium na vysoké škole, protože jeho otec Teodor (1907) hospodařící na 9 hektarech odmítal vstoupit do JZD. Pracoval tedy rok jako dělník ve zlínské továrně Svit a poté začal studovat Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích, kde v červnu 1963 přijal kněžské svěcení. Dvouletou vojenskou službu strávil v Kadani. Následně působil jako farní vikář v Ludgeřovicích a poté v Krnově. V roce 1970 se stal administrátorem farnosti v Malé Morávce, roku 1976 byl přeložen do Kobeřic, roku 1981 do Mohelnice, roku 1983 do Skorošic a roku 1985 do Ostrožské Nové Vsi. Za léta strávená v pohraničí se zasloužil o údržbu a rekonstrukci řady kostelů a kaplí, které často díky své manuální zručnosti i svépomocně opravoval. Po roce 1989 působil jako farář v Kyjově a děkan kyjovského děkanátu. Během svého luhačovického působení se zasloužil o výstavbu kostela Svaté rodiny a čtyř kaplí v okolních vesnicích. Na podzim 1989 byl jmenován soudcem Interdiecézního soudu v Olomouci, jímž je dosud.