Alois Frank

*1925

MVDr. Alois Frank (*1925), Zábřeh na Moravě. Narodil se v rodině zvěrolékaře ve Svébohově. Původně studoval na zábřežském gymnázium. Po záboru pohraničí odešel do „české“ Litovle, kde ve studiu pokračoval. Zde byl přijat do odbojové organizace Svaz československé mládeže (SČM) a stal se velitelem II. obvodu Litovel. Členové SČM byli tajně cvičeni ve zbrani a vedení partyzánského boje, rovněž se aktivně podíleli na podpoře rodin zatčených a popravených vlastenců. Součástí činnosti SČM byl tisk a kolportace letáků proti nacistickému režimu. V srpnu 1944 byl Alois Frank zatčen a odvezen do olomouckého garnisonního vězení, nechvalně proslulého gestapáckého "garňáku" a následně do Kounicových kolejí v Brně. V prosinci 1944 byl transportován do Breslau. S blížící se frontou byl deportován do Zwickau a k soudu ve Waldheimu, kde zažil osvobození. Po válce studoval Vysokou školu veterinární v Brně. Po Únoru 1948 byl ze studií vyloučen se zákazem studia na všech vysokých školách v Československu. Nejdříve pracoval v dělnických profesích a v zemědělství. V polovině 50 let se mu podařilo vrátit ke studiím a v roce 1959 odpromovat a mohl konečně pracovat jako zvěrolékař. V roce 1968 byl povolán do rady města Jeseník. Následkem aktivního politického vystupování během Pražského jara v roce 1968 měl v době normalizace znovu problémy se zaměstnáním. V sedmdesátých letech se pracoval jako obvodní veterináře ve Štítech. V listopadu 1989 se stal zakládajícím členem a vůdčí osobností Občanského fóra v Zábřehu na Moravě a čtyři roky byl členem městského zastupitelstva. V současné době žije v Zábřehu na Moravě.

AUDIOZÁZNAMY

Studentská odbojová skupina pod rouškou Kuratoria v Litovli

Zatčení a věznění na Garňáku v Olomouci

Popravy v Breslau

Záchrana dvou na smrt odsouzených kamarádů

Členové rodiny na frontách II. světové války

Vyloučení ze studia v roce 1948

Rodinná zkušenost s komunistickým režimem